Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

Obraz przedstawia tablicę z opisem dofinansowania.
„Zakup trzech samochodów osobowych do realizacji działalności kontrolnej dla WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu, Tarnobrzegu i Jaśle – szt. 3”. (Przemyśl, Tarnobrzeg i Jasło, woj. podkarpackie).

Termin realizacji zadania: 19.10.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji brutto: 205 219,50 zł