ZANIECZYSZCZENIE POTOKU JAWOR W PRZEMYŚLU

14 września 2015 r. ok. godz. 20:40 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu wpłynęła telefoniczna informacja z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie o zanieczyszczeniu wód potoku Jawor w Przemyślu w okolicy ul. Herburtów. Jednocześnie taką informację otrzymano z KM Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Z uzyskanych informacji wynikało, iż źródłem zanieczyszczenia potoku Jawor jest wypływ do potoku nieoczyszczonych ścieków z „ASTRA” S.A. Zakład w Przemyślu. Dowodzący akcją funkcjonariusz Straży Pożarnej poinformował, iż na miejscu zdarzenia obecne są jednostki Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Przemyślu, inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz funkcjonariusze Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przemyślu. Na miejscu zdarzenia obecni też byli przedstawiciele „ASTRA” S.A. Zakład w Przemyślu. Funkcjonariusz Straży Pożarnej poinformował, że został „odcięty” wypływ ścieków z oczyszczalni „ASTRA” S.A. Zakład w Przemyślu, a ponadto na wylocie ścieków oraz w kilku miejscach poniżej wylotu ścieków założono na potoku Jawor maty słomiane, zaś o zdarzeniu powiadomiono ujęcia wody pitnej w Medyce i Jarosławiu.

Fot. 1. Zanieczyszczony potok Jawor (R. Kowalski)

 

15.09.2015 r. inspektorzy WIOŚ Rzeszów Delegatura Przemyślu przeprowadzili oględziny na całej długości potoku Jawor od miejsca wylotu ścieków z „ASTRY” do ujścia potoku Jawor do rzeki Wiar, oraz rzeki Wiar aż do ujścia do rzeki San. Podczas oględzin stwierdzono, iż potok Jawor jest zanieczyszczony na odcinku od wylotu ścieków do mostu kolejowego w Nehrybce. Wody potoku były mętne i posiadały białe zabarwienie bardziej intensywne w miejscach niewielkiego przepływu wody. W kilku miejscach założone były słomiane maty. W dwóch miejscach (most na krzyżówce w Nehrybce oraz kładka przy Szkole w Nehrybce) zauważono odpowiednio ok. 20 i 5 sztuk martwych ryb wielkości od 5-10 cm. Oględziny rzeki Wiar oraz potoku Jawor powyżej wypływu ścieków z „ASTRY” oraz przy ujściu do Wiaru nie wykazywały śladów zanieczyszczeń.

Fot. 2. Zapora z kostek słomianych na potoku Jawor (R. Kowalski)

 

Podczas czynności kontrolnych w dniu 15.09.2015 r. pobrano do analiz fizykochemicznych wody potoku Jawor powyżej i poniżej wypływu ścieków z „ASTRY” oraz ścieki na wylocie do potoku Jawor. Pobrano również do analiz ścieki zatrzymane w oczyszczalni. Nie pobrano do analiz ścieków ze studzienki kontrolnej wskazanej w pozwoleniu wodno-prawnym z uwagi na znikomą ilość sączących się ścieków w studzience i niemożność ich pobrania. Podczas oględzin w dniu 15.09.2015 r. stwierdzono, że odpływ ścieków z oczyszczalni został całkowicie wstrzymany (brak śladów przepływu ścieków w pierwszej studzience odpływowej).

Fot. 3. Pobór ścieków z wylotu do potoku Jawor przez Cz. Andrzejczyka – pracownika
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu (R. Kowalski)

 

Służby zakładowe wstrzymały odpływ ścieków z oczyszczalni do czasu usunięcia awarii. Jednocześnie rozpoczęto usuwanie awarii poprzez wywóz ścieków z obiektu oczyszczalni do oczyszczalni miejskiej w Przemyślu. W dniu 15.09.2015 r. wywieziono 15 m3 ścieków.

Fot. 4. Zapora z kostek słomianych na wylocie do potoku Jawor (R. Kowalski)

 

Zdarzenie nie miało znamion poważnej awarii. Kontrola WIOŚ zakończona zostanie po uzyskaniu wyników badań pobranych próbek. O wynikach kontroli powiadomiony zostanie Prezydent Miasta Przemyśla.

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 18.09.2015 r.