Zanieczyszczenie potoku Markówka – działania WIOŚ w Rzeszowie

W lipcu 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) podjął działania zmierzające do ograniczenia degradacji środowiska wodnego potoku Markówka, w związku z działalnością gminnej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej.

Działania Inspektoratu obejmują czynności kontrolne i monitoring środowiska. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce pt. „Działania WIOŚ w Rzeszowie dotyczące zanieczyszczenia potoku Markówka, 2015 r.”

zdj_Markowka_pobor

Rys. 1. Pobór próbek fitobentosu z potoku Markówka przez K. Miś – pracownika Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie (R. Szeremeta)

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 05.08.2015 r.