Zanieczyszczenie powietrza w Mielcu – ciąg dalszy badań WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 11.02.2016 r. do WIOŚ w Rzeszowie wpłynęły interwencje dotyczące zanieczyszczenia powietrza na terenie osiedla Mościska w Mielcu. W tym samym dniu WIOŚ w Rzeszowie dokonał serii pomiarów jakości powietrza przy pomocy Mobilnego Laboratorium do szybkiej oceny ryzyka.

Analizy próbek powietrza atmosferycznego pobranych w dniu 11.02.2016 r. przez Mobilne Laboratorium do szybkiej oceny ryzyka w rejonie osiedla Mościska w Mielcu wykazały obecność substancji organicznych w powietrzu. Wskazania przyrządu pokrywały się z obserwacjami sensorycznymi – wyczuwalny był drażniący zapach drewna o znacznej intensywności, któremu towarzyszyło zadymienie. Sprawozdanie z badań w załączeniu.

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 16.02.2016 r.