Zanieczyszczenie w rejonie „Dworu Ostoya” w Jasionce

1 lipca 2015 r. do WIOŚ w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia w rejonie „Dworu Ostoya” w Jasionce. Podczas oględzin Pracownicy WIOŚ w Rzeszowie stwierdzili pokrycie pyłem terenu hotelu, przylegającego do niego parku, a także terenów sąsiednich szczególnie w kierunku lotniska Rzeszów-Jasionka.

Mikroskopowe obserwacje pobranych do badań próbek potwierdziły drobnocząsteczkowy, mineralny skład pyłu bez cząstek pochodzenia biologicznego.

Obraz mikroskopowy próbek pyłu

Oględziny najbliższej okolicy wykazały, że zanieczyszczenie ma charakter lokalny, obejmujący obszar sąsiadujący z lotniskiem. Zanieczyszczenie pyłem, którego źródłem mogła być erozja wiatrowa nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 03.07.2015 r.