Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informujemy, że ukazał się czwarty w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W kolejnym numerze Biuletynu można zapoznać się z informacjami na temat zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym. W artykule wskazano, gdzie można znaleźć informacje o jakości powietrza, przedstawiono działania podejmowane w sytuacji występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych, a także wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka oraz przykłady działań zaradczych służących poprawie jakości powietrza.

Dla Czytelników Biuletynu zebrano również informacje o publikacjach opracowanych przez WIOŚ w Rzeszowie, które warto przeczytać, a także nowinki z życia Inspektoratu i ciekawostki, o których warto wiedzieć.

Dla najmłodszych przygotowany został kolejny zbiór ciekawostek, rebusów i zagadek w „Kąciku młodego ekologa”.

Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce: „Biuletyny Informacyjne”.

 

Wszystkim Czytelnikom Redakcja Biuletynu życzy miłej lektury!

biul4

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 29.12.2016 r.