Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przedruk tekstów znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy dzieła oraz źródła „strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Publikacje, które wykraczają poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich tekst zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wymagają uzyskania uprzedniej zgody Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 09.11.2015 r.