Zmiana lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Mielcu

Informujemy, że z dniem 8 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Mielcu. Do końca 2015 r. manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu prowadzone były przy ul. Partyzantów. Obecnie stacja zlokalizowana jest przy  ul. Pogodnej (os. Mościska) i prowadzane są na niej manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i beznzo(a)pirenu oraz pasywne pomiary benzenu i formaldehydu.

Wyniki pomiarów ze stacji monitorującej jakość powietrza w związku z oddziaływaniem zakładów zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK Mielec”, zostaną wykorzystane do opracowania rocznych ocen jakości powietrza w regionie, a w kolejnych latach pozwolą na ocenę trendów zmian w jakości powietrza na obszarze Mielca.

mielec-1
mielec-2

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 11.01.2016 r.