Zmiany organizacyjne w WIOŚ oraz adresy, pod które można zwracać się celem uzyskania informacj dotyczących stanu środowiska oraz informacji dotyczących wyników kontroli

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej WIOŚ – pracownicy wydziałów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stali się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W związku z tym, informacje o stanie środowiska dotyczące badań środowiskowych realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym funkcjonowania i obsługi stacji monitoringu jakości powietrza z terenu województwa podkarpackiego, realizuje i udostępnia Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (RWMŚ) i do tego Wydziału należy zwracać się o tego rodzaju informacje. Telefony kontaktowe oraz adresy e-mail RWMŚ dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (adres e-mail: rwmsrzeszow@gios.gov.pl). Miejsca świadczenia pracy pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informujemy, że nadal w kwestiach dotyczących organizacji pracy Inspektoratu oraz prowadzonych przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie działań kontrolnych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) informacji udziela Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie (adres e-mail: rzecznik@wios.rzeszow.pl).

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 11.01.2019 r.