Zmiany w strukturze organizacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska

Na mocy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 1479) z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownicy wydziałów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Badania środowiskowe realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym obsługa stacji monitoringu powietrza, realizowane będą przez Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) w Rzeszowie z Pracowniami w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu  w ramach sieci krajowych.

Udostępnianie informacji o środowisku z terenu województwa podkarpackiego realizowane będzie przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (RWMŚ).

Telefony kontaktowe oraz adresy e-mail dostępne są w zakładce: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska oraz Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Rzeszowie.

Miejsca świadczenia pracy pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska nie ulegają zmianie.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 31.12.2018 r.