Źródła wód mineralnych i zwykłych w województwie podkarpackim

Ukazało się opracowanie pt. Źródła wód mineralnych i zwykłych w województwie podkarpackim, będące podsumowaniem materiałów pochodzących z ankietyzacji organów administracji publicznej przeprowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie. Informacje o źródłach w województwie uzupełniają dane Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego w Rzeszowie, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie wód podziemnych i dostępne publikacje naukowe.

Opracowanie znajduje się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Publikacje-Opracowania o stanie środowiska-WIOŚ Rzeszów.

Autor: Jolanta Ciba

30.01.2017 r.